Digital byggesøknad

La oss veilede deg gjennom søknadsprosessen

Om digital byggesøknad

Visste du at...

Med integrerte sjekklister bidrar eByggesøk til færre feil og mangler i søknaden. Du får ikke gå videre i prosessen før disse er rettet opp i og kan derfor være tryggere på at søknaden du sender fra deg er komplett. Du må imidlertid selv passe på at vedleggene du legger ved er i henhold til kravene som stilles for det du ønsker å gjøre.

Med eByggesøk kan du også sende inn digitalt nabovarsel. Vi kommer med et forslag til naboer som bør velges, men du kan selv fjerne eller legge til naboer som du mener er riktig å varsle. Nabovarselet sendes deretter til naboens Altinn-innboks, der de kan velge å signere digitalt.

Det er et økende antall kommuner som prioriterer søknader sendt inn digitalt. Årsaken til dette er at disse søknadene ofte inneholder færre feil og mangler. Resultatet av dette igjen er at behandlingstiden vil gå raskere og kommunen slipper å sende ut like mange mangelbrev som tidligere.